System polityczny V Republiki Francuskiej

Lekcja poświęcona jest omówieniu sytemu politycznego Francji. Uczniowie poznają podstawowe dane dotyczące tego państwa. Scenariusz zakłada aktywne uczestnictwo uczniów w przygotowaniu i realizacji zajęć.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida