Sytuacje conradowskie – wyjaśnienie pojęcia i nawiązania literackie.

Lekcja rozpoczyna się od przypomnienia treści lektury Lord Jim Josepha Conrada. W dalszej części zajęć uczniowie dyskutują o głównym bohaterze lektury. Posługując się umiejętnością wyciągania wniosków i wskazówkami nauczyciela wyjaśniają pojęcie sytuacji conradowskiej i charakteryzują cechy bohatera conradowskiego. Dzięki wykorzystaniu posiadanej już wiedzy i pomocy nauczyciela wskazują nawiązania literackie do omawianej lektury. Na koniec lekcji deklarują nauczycielowi swoje pomysły, a w domu mają napisać do nich krótkie opowiadania, stawiając siebie w roli bohatera conradowskiego.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida