Szekspir w pigułce

Uczniowie tworzą plan wydarzeń czterech wybranych dramatów Szekspira. Następnie redagują esencjonalne notatki, które umożliwiają zapamiętanie i niemylenie (!) treści utworów. W końcowej części lekcji uczniowie porównują swoje notatki z pomysłem Stanisława Barańczaka.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.