Szlachta Rzeczypospolitej Obojga Narodów: stan podzielony walkami o władzę czy monolit bohatersko strzegący granic ojczyzny? – wypracowanie

Tekst: Rafał Korzeniec

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o. Materiał powstał we współpracy z wydawnictwem Ius Vitae sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Łukasz Opaliński, Obrona Polski przeciw Janowi Barclayowi… 1648, oprac. Stanisław Grzeszczuk, Wrocław 1959.
  • Źródło: Jeremi Michał Korybut Wiśniowiecki w liście z czerwca 1648 r. do wojewody kijowskiego Adama Kisiela, tekst dostępny online: Wikiźródła.org.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida