Sztuka ładnego pisania

Pakiet składa się ze scenariusza 45-minutowych zajęć, karty pracy i filmu. Celem zajęć jest doskonalenie umiejętności pięknego pisania przez dzieci. Aktywności uczniów uwzględniają m.in. malowanie prostych wzorów, szlaczków na różnych formatach, różnymi technikami; odwzorowywanie graficzne; rozwijanie sprawności grafomotorycznej. Karta pracy poświęcona jest sztuce pięknego pisania. Zadaniem uczniów jest powtórzenie wzorów (szlaczki). W filmie artysta plastyk przedstawia tajniki kaligrafii i prezentuje kilka przydatnych ćwiczeń, które pomagają w doskonaleniu ładnego pisania.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida