Sztuka pisania wierszy

Szkoła podstawowa
Język polski
Udostępnij

Pakiet składa się ze scenariusza 45-minutowych zajęć i filmu. Zajęcia poświęcone są utrwaleniu wiadomości o budowie wiersza: uczniowie powtarzają, czym są wers, strofa, rym oraz jakie są różnice między wierszem stroficznym i białym. Film to aktorska intepretacja wierszy: "Kto jest poetą" Tadeusza Różewicza oraz "Do czytelnika" Jarosława Iwaszkiewicza w wykonaniu Andrzeja Seweryna.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida