Sztuka średniowiecza

Uczniowie poznają główne cechy sztuki średniowiecznej.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.