Sztuka w trzech wymiarach. Cz. 3 Rzeźba współczesna