Sztuka w wielkim mieście

Wyjaśnienie pojęcie stolica kultury oraz Europejska Stolica Kultury. Prezentacja miast, które odegrały największe znaczenie w tworzeniu wielkich środowisk artystycznych oraz zabytków i dzieł sztuki we wskazanych miastach-stolicach kultury. Zestaw zawiera narzędzie interaktywne do przyporządkowania wielkich dzieł określonym centrom kultury oraz zestaw ilustracji  pokazujący dorobek artystyczny miast-stolic kultury, które odegrały największe znaczenie w tworzeniu wielkich środowisk artystycznych.

.

Materiał niezgodny z wytycznymi WCAG i nieprzystosowany do pracy online.