Tajemnice podróży w poszukiwaniu siebie

Materiał składa się z sekcji: "Podróże romantyków", "Orientalizm (I)", "Orientalizm (II)", "Pielgrzym", "Nie tylko Wschód", "Podróż życia Thomasa Cole’a", "Zadaniowo".

Materiał zawiera 12 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), 1 film, 36 ćwiczeń, w tym 6 interaktywnych.

Zawartość: obraz Wędrowiec w czasie burzy, Carl Julius von Leypold; polecenie obejrzenia nagrania (dr hab. Bogusław Bednarek o motywie podróży w literaturze), wynotowania w punktach najważniejszych zagadnień pojawiających się w wypowiedzi i przygotowania się do klasowej dyskusji na ten temat; polecenie zebrania materiałów dotyczących podróży ucznia; polecenie przeczytania i przygotowania jednego listu z podróży, pisanego przez Juliusza Słowackiego do matki; polecenie zebrania i uporządkowania informacji na temat miejsc najczęściej odwiedzanych przez podróżujących romantyków; informacje o romantycznych wędrówkach i wędrowcach.

Zawartość: ćwiczenie interaktywne prawda/fałsz; ćwiczenie interaktywne - dopasowanie miejsc i celów podróży do bohaterów literackich i autorów; ćwiczenie interaktywne słowa klucze; ćwiczenie interaktywne - przygotowanie prezentacji materiałów związanych z podróżami ucznia w formie "osi czasu"; ćwiczenie interaktywne - umieszczenie cytatów na mapie podróży; polecenie napisania listu z podróży (w odniesieniu do listu Słowackiego); polecenie napisania charakterystyki romantycznego pielgrzyma‑wędrowca poszukującego własnej tożsamości.

Bibliografia:

  • Źródło: Pielgrzym, [w:] Adam Mickiewicz, Wybór poezyj, t. 2, Wrocław 1997, s. 104–105.
  • Źródło: Adam Mickiewicz, Droga nad przepaścią w Czufut-Kale, [w:] tegoż, Wybór poezji, t. 2 , oprac. Czesław Zgorzelski, Wrocław 1997, s. 106–109.
  • Źródło: Marta Piwińska, Złe wychowanie, Gdańsk 2005, s. 311–331.
  • Źródło: Dziady. Widowisko, [w:] Adam Mickiewicz, Utwory dramatyczne, Warszawa 1982, s. 98.
  • Źródło: Kordian, [w:] Juliusz Słowacki, Dramaty, t. 5, oprac. Wanda Leopoldowa, Wrocław 1949, s. 199–200.
  • Źródło: François René de Chateaubriand, René, oprac. Anna Tatarkiewiczowa, tłum. Tadeusz Boy-Żeleński, Wrocław 1964, s. 17–19.