Tak się kiedyś bawiono

Materiał zawiera fragment tekstu Władysława Kopalińskiego Opowieści o rzeczach powszednich, 8 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), 5 ćwiczeń, w tym 2 interaktywne, 6 poleceń.

Bibliografia:

  • Źródło: Władysław Kopaliński, Zabawy, zabawki i gry, [w:] tegoż, Opowieści o rzeczach powszednich, Warszawa 1990, s. 178.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida