Tańce innych narodów – walc

Szkoła podstawowa IV-VIII
Kategorie
Muzyka
Słowa kluczowe
Udostępnij

Karta pracy ucznia przeznaczona jest do pomocy w realizacji tematu "Tańce innych narodów - walc". Celem lekcji jest zapoznanie uczniów z budową walca i jego charakterem. Omówienie rodzajów walców, wskazując na walc angielski i wiedeński. Przedstawienie różnic obydwu walców i omówienie ich charakterów. Zapoznanie uczniów z historią walca oraz pokazanie najważniejszych kroków. Wspólne zaśpiewanie piosenki "Wszystkie kolory tęczy". Karta pracy jest wyznacznikiem treści, które uczeń powinien posiąść po przeprowadzonej lekcji.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.