Tęcza

Szkoła podstawowa
Fizyka
Udostępnij

Opis zjawiska rozszczepienia światła za pomocą pryzmatu.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida