Telling a story

Celem lekcji jest ćwiczenie czasu Past Simple, jego form regularnych i nieregularnych oraz tzw. „linking words”. Uczniowie układają opowiadanie w czasie Past Simple na podstawie pociętej historyjki obrazkowej. Lekcja jest przeznaczona dla uczniów początkujących.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida