The best companies to work for – ćwiczenia w mówieniu i czytaniu

Szkoła ponadpodstawowa
Język obcy nowożytny
Udostępnij

Uczniowie ćwiczą sprawność czytania, słuchania i mówienia o najlepszych firmach, powtarzając słownictwo związane z opisem firm, słuchając o nich oraz opisując przedsiębiorstwa ustnie i pisemnie.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida