The box - ćwiczenia w mówieniu

Uczniowie doskonalą sprawność słuchania i mówienia oraz umiejętność wyrażania opinii. Dyskutują na temat roli, jaką odgrywa telewizja w naszym życiu. Przygotowują się do egzaminu maturalnego.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida