The Pearl – inscenizacja opowiadania

Lekcja ma na celu zainteresowanie uczniów literaturą amerykańską. Uczniowie inscenizują opowiadanie Johna Steinbecka The Pearl, doskonaląc sprawność słuchania i czytania ze zrozumieniem.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida