Tlen

Materiał zawiera starter, w którym znajduje się odwołanie do wcześniejszej wiedzy ucznia związanej z danym tematem, oraz cele sformułowane w języku ucznia.

Lekcja składa się z następujących sekcji:

 • tekstu głównego, zawierającego segmenty
  • „Tlen”;
  • „Tlen - otrzymywanie”;
  • „Właściwości i zastosowania tlenu”;
  • „Obieg tlenu w przyrodzie”;
 • podsumowania;
 • słownika;
 • ćwiczeń.

Ponadto materiał obejmuje 13 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), trzy filmy, sześć poleceń w ramach tekstu głównego, porządkujących na bieżąco informacje, oraz 10 ćwiczeń sprawdzających zdobyte wiadomości – w tym osiem interaktywnych.

Słownik pojęć posiada wyjaśnienia terminów „tlen”, „aklimatyzacja”, „woda utleniona” oraz „manganian(VII) potasu”.

Aktualizacja tekstu: Daria Kiszkowiak

Opracowanie i multimedia: Tomorrow Sp. z o.o., GroMar Sp. z o.o.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida