Topnienie, krzepnięcie, parowanie, skraplanie, sublimacja i resublimacja.

Opis zjawisk topnienia, krzepnięcia, parowania, skraplania, sublimacji i resublimacji.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida