Tragedia pokolenia wojny w poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Lekcja dotyczy losów Krzysztofa Kamila Baczyńskiego na tle tragizmu czasów wojny. Uczniowie zapoznają się z charakterem i tematyką twórczości poety i analizują jeden z jego utworów.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida