Traktaty rzymskie. EWG

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Traktaty Rzymskie: Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, dostępny w internecie: eures.praca.gov.pl [dostęp 27.07.2020 r.].
  • Źródło: Ewolucja Wspólnej Polityki Rolnej, 19.04.2004 r., dostępny w internecie: ppr.pl [dostęp 27.07.2020 r.].
  • Źródło: Winston Churchill. Cytat za: Arkadiusz Stempin, Wbrew historii. 60 lat Traktatów Rzymskich, 24.03.2017 r. dostępny w internecie: tokfm.pl [dostęp 27.07.2020 r.].