Trójwymiarowy świat - stosuje perspektywę

Omówienie rodzajów kompozycji w sztukach plastycznych. Prezentacja pojęcia perspektywa i jej różnych rodzajów. Zestaw zawiera animację wyjaśniającą pojęcie perspektywy i ukazującą różne jej rodzaje: centralna, ukośna, boczna, z lotu ptaka, żabia, barwna, powietrzna, rzędowa, pasowa oraz zestaw ilustracji zawierający przykłady dzieł z wykreślonymi zasadami budowania kompozycji obrazu (pasowa, rzędowa, kulisowa).

Materiał niezgodny z wytycznymi WCAG i nieprzystosowany do pracy online.