Trzy razy Julia.

Podczas lekcji uczniowie analizują trzy teksty literackie: Romeo i Julia Williama Szekspira, Kochankowie z ulicy kamiennej Agnieszki Osieckiej oraz *** [Jestem Julią] Haliny Poświatowskiej. W grupach dokonują charakterystyki Julii z trzech utworów, porównują wizerunek kobiety współczesnej z renesansową. Formułują wnioski. Następnie opisują siebie jako współczesną Julię.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida