Tytus Liwiusz

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Język łaciński i kultura antyczna
Udostępnij

Autor:
Piotr Skowroński

Bibliografia:

  • Źródło: Tytus Liwiusz, Dzieje od założenia miasta Rzymu. Wybór, tłum. Władysław Strzelecki, Wrocław 2004, s. 65–67.
  • Źródło: Katullus, Poezje, tłum. Anna Świderkówna, Wrocław 2005.
  • Źródło: Katullus, Poezje I, 1-7, tłum. Anna Świderkówna, Wrocław 2005.
  • Źródło: Tytus Liwiusz, Dzieje od założenia miasta, ks. I, tłum. Władysław Strzelecki.