Uczciwość a problem ściągania

Scenariusz dotyczy zajęć z zakresu etycznego wymiaru życia szkolnego, uczciwości i problemu ściągania – treści objętych podstawą programową kształcenia ogólnego dla liceum. W czasie zajęć uczeń zapoznaję się z informacjami na temat różnych rodzajów oszustw popełnianych przez uczniów i nauczycieli. W szczególności analizuje problem „ściągania”. Dokonuje oceny moralnej tego zjawiska z perspektywy etyki uczniowskiej i nauczycielskiej.