Uczymy się rzucać i chwytać piłkę

Scenariusz i zestaw materiałów multimedialnych do lekcji WF  z których uczeń dowie sią jak się: rzuca, chwyta, kozłuje, odbija i prowadzi piłkę.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida