Udzielanie pomocy przy złamaniach, zwichnięciach i skręceniach kończyn

Udzielanie pomocy przy złamaniach. Ilustracja przedstawia szkielet człowieka z opisanymi głównymi kośćmi. Polecenie dotyczy możliwości złamań poszczególnych kości. Galeria czterech rysunków przedstawia różne rodzaje złamań. Materiał do wykorzystania na Edukacji dla bezpieczeństwa również w szkole ponadpodstawowej.

Ogólny wstęp wprowadzający do tematu, informujący o możliwościach złamań i skręceń kończyn. Fotografia dłoni z opatrunkiem unieruchamiającym środkowy palec. Odwołanie do wcześniejszej wiedzy ucznia dotyczącej konieczności bezpiecznego niesienia pierwszej pomocy. Cele lekcji sformułowane w języku ucznia dotyczą pierwszej pomocy podczas złamań, zwichnięć i skręceń.

Galeria prezentuje rodzaje złamań na przykładzie rysunku przedstawiającego kości przedramienia. Materiał do wykorzystania na Edukacji dla bezpieczeństwa również w szkole ponadpodstawowej.

Pierwsza pomoc w przypadku zwichnięcia i skręcenia. Galeria trzech zdjęć przedstawia zwichnięcia kończyn. Materiał do wykorzystania na Edukacji dla bezpieczeństwa również w szkole ponadpodstawowej.

Charakterystyka skręcenia. Na ilustracji przedstawiono skręcenie stawu skokowego. Materiał do wykorzystania na Edukacji dla bezpieczeństwa również w szkole ponadpodstawowej.

Pierwsza pomoc w przypadku skręceń. lustracja przedstawia schemat budowy stawu, czyli miejsca w którym łączą się ze sobą dwie kości, z zaznaczonymi wszystkimi elementami kluczowymi skręceń. Materiał do wykorzystania na Edukacji dla bezpieczeństwa również w szkole ponadpodstawowej.

Objawy urazów kostno‑stawowych – główne informacje. Ciekawostka dotycząca promieni X. Materiał do wykorzystania na Edukacji dla bezpieczeństwa również w szkole ponadpodstawowej.

Unieruchamianie kończyn – metody i środki. Galeria 3 przedstawia cztery ilustracje przedstawiające prowizoryczne możliwości utworzenia temblaka. Galeria

4 przedstawia sześć ilustracji możliwości unieruchomienia kończyn. Polecenie dla ucznia dotyczy unieruchomienia kończyny za pomocą chusty trójkątnej. Materiał do wykorzystania na Edukacji dla bezpieczeństwa również w szkole ponadpodstawowej.

Udzielanie pomocy przy złamaniach, zwichnięciach i skręceniach kończyn. Podsumowanie i wypunktowanie najważniejszych informacji. Polecenie dla ucznia dotyczy rozpoznania rodzaju złamania na grafice. Ilustracja przedstawia złamanie z przemieszczeniem.

Udzielanie pomocy przy złamaniach, zwichnięciach i skręceniach kończyn – podstawowe terminy: staw, uraz, RTG, kości, dłoń, pierwsza pomoc. Ilustracja przedstawia zdjęcie RTG dłoni.

Udzielanie pomocy przy złamaniach, zwichnięciach i skręceniach kończyn. Zestaw czterech zadań interaktywnych.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida