Udzielanie rad – ćwiczenia w mówieniu

Lekcja skierowana jest do klas maturalnych, przedstawia zasady zdawania ustnej części egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym. Uczniowie ćwiczą tzw. rozmowy sterowane, udzielając rad i prosząc o nie.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.