Urazy kończyn

Ogólny wstęp wprowadzający do tematu możliwości i przyczyn urazów kończyn. 

Wskazanie jaka wiedza i umiejętności są niezbędne do zrozumienia lekcji.

Cele lekcji sformułowane w języku ucznia dotyczą pierwszej pomocy podczas złamania, zwichnięcia i skręcenia.

Charakterystyka układu kostnego człowieka. Opis objawów złamania kości. Ilustracja przedstawia szkielet kostny człowieka – najważniejsze i najbardziej narażone na złamanie kości kończyn opisane są po prawej stronie.

Charakterystyka, przyczyny i objawy zwichnięcia. Galeria trzech zdjęć przedstawia przykłady zwichnięć kończyn. Polecenie dotyczy porównania bolesności złamań i zwichnięć.

Charakterystyka skręcenia. Opis różnic pomiędzy zwichnięciem i skręceniem. Fotografia przedstawia skutki skręcenia stawu skokowego.

Charakterystyka lżejszych i cięższych skutków skręcenia stawu. Ilustracja przedstawia schemat budowy stawu z zaznaczeniem jego najważniejszych elementów. Polecenie dotyczy skutków wykonywania ćwiczeń fizycznych bez rozgrzewki.

Wskazanie na unieruchomienie kończyny jako pierwszą pomoc w przypadku skręceń, złamań i zwichnięć. Galeria 3 zawiera cztery ilustracje przedstawiające kolejne etapy nakładania opaski uciskowej na kończynę. Galeria 4 zawiera cztery ilustracje przedstawiające zakładanie temblaku. Galeria 5 zawiera sześć ilustracji przedstawiających sposoby prowizorycznego unieruchomienia kończyn dolnych. Opis unieruchamiania złamania. Polecenie 4 dotyczy pierwszej pomocy w przypadku urazu kończyny dolnej.

Podsumowanie i wypunktowanie informacji dotyczących urazów kończyn (złamań, skręceń, zwichnięć) i pierwszej pomocy w przypadku ich zaistnienia. Polecenie 5.1 dotyczy szyn wyciągowych jako metod stosowanych przy urazach kończyn.

Słownik zawiera dwa pojęcia z zakresu urazów kończyn: zdjęcie rentgenowskie, staw.

Zestaw czterech zadań interaktywnych dotyczących pierwszej pomocy w przypadku urazów kończyn.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida