Ustrój państwowy

Liceum ogólnokształcące i technikum
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie 2022
Udostępnij

Materiał powstał we współpracy z PWN Wydawnictwem Szkolnym.

Tekst: Agata Kunicka-Goldfinger, Witold Kunicki-Goldfinger, Maciej Podbielkowski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Justyna Grażyna Otto, Demokratyczne i niedemokratyczne reżimy polityczne, dostępny w internecie: elipsa.pl [dostęp 20.04.2020 r.].
  • Źródło: Maryanna Prokop, Demokratyczno-autorytarna hybryda: redefinicja kategorii teoretycznej, dostępny w internecie: apcz.umk.pl [dostęp 20.04.2020 r.].
  • Źródło: Słownik języka polskiego PWN: Autokracja.
  • Źródło: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., dostępny w internecie: sejm.gov.pl [dostęp 28.02.2020 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida