Utrwalenie pisowni wyrazów z rz

Lekcja ortografii. Powtórzenie i utrwalenie reguł. Doskonalenie pisowni wyrazów z "rz” dla uczniów klasy VI.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida