Utrwalenie wiadomości o części wspólnej zbiorów

Scenariusz dotyczy utrwalenia pojęcia części wspólnej zbiorów w klasie pierwszej. W trakcie zajęć uczniowie poprzez zabawę na konkretach sami potrafią zaklasyfikować poszczególne elementy do części wspólnej zbiorów oraz swobodnie operują pojęciem „wspólna część zbiorów”.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida