Utrwalenie zasad pisowni rz i ż

Lekcja dotyczy pisowni wyrazów z rz i ż. Uczniowie przypominają sobie reguły ortograficzne i stosują je w wykonywanych ćwiczeniach.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida