Uznajemy, potwierdzamy i przyrzekamy. Przywileje szlacheckie

Autor: Karolina Stojek-Sawicka

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Maria Bogucka, Kazimierz Jagiellończyk i jego czasy, Warszawa 1981, s. 161.
  • Źródło: Adolf Pawiński, Sejmiki ziemskie: początek ich i rozwój aż do ustalenia się udziału posłów ziemskich w ustawodawstwie sejmu walnego 1374-1505, Warszawa 1895.
  • Źródło: Wiek V–XV w źródłach, oprac. S.B. Lenard, M. Sobańska-Bondaruk, Warszawa 1999, s. 192.
  • Źródło: wikipedia.org.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida