Verba deponentia – czasowniki zarazem bierne i czynne?

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida