W cieniu awangardy

Starter:

  • obraz: Osobiste wartości, René Magritte; kierunki w  sztuce pierwszych dziesięcioleci XX wieku; polecenie wyszukania informacji w Słowniku terminologicznym sztuk pięknych oraz innych dostępnych źródłach;

Rozdział: Teksty kultury

  • dwa ćwiczenia otwarte dotyczące psychoanalizy i poglądów Freuda; fotografia: Francis Picabia w swojej pracowni w Paryżu; Francis Picabia - życie i twórczość; obraz: Parada miłosna, Francis Picabia; informacje o obrazie; fotografia: Portret Cézanne’a, Francis Picabia (asamblaż); informacje o asamblażu; André Breton Geneza i perspektywa nadrealizmu (1941); ćwiczenie interaktywne i pięć ćwiczeń otwartych związanych z tekstem André Bretona; 

Rozdział: Malarstwo metafizyczne

  • fotografia portretowa przedstawiająca Giorgia de Chirico; informacje o życiu i twórczości artysty; obraz: Niepokojące muzy, Giorgio de Chirico; omówienie metody twórczej i nawiązań Giorgio de Chirico; Giorgio de Chirico, Pieśń miłosna; Erich Fromm "Zapomniany język"; pięć ćwiczeń otwartych (dwa zawierają odpowiedzi); ćwiczenie interaktywne; 

Rozdział: Surrealizm

  • fotografia: Portret René Magritte’a; informacje o życiu i twórczości artysty; obraz: Groźna pogoda, René Magritte;    Krystyna Janicka "Surrealizm"; ciekawostka o genezie obrazu Groźna pogoda; ćwiczenie interaktywne; zestaw ćwiczeń otwartych; wskazówka dotycząca analizy porównawczej i interpretacji dzieł sztuki dla uczniów na poziomie rozszerzonym; obraz: Perspektywa: Madame Récamier Davida, René Magritte; Portret pani Récamier, Jacques‑Louis David; informacja o nawiązaniu René Magritte do XIX‑wiecznego arcydzieła Jacques’a‑Louisa Davida; trzy ćwiczenia otwarte i  ćwiczenie interaktywne związane z obrazami; 

Rozdział: Flash mob

  •  fotografie współczesne: Yoga, flash mob na ulicy w Austin (Texas); Wszędzie woda, Austin (Texas), flash mob; Paris Zombie Walk; trzy ćwiczenia otwarte; 

Rozdział: Zadaniowo

  • cztery ćwiczenia otwarte (w tym polecenie napisania interpretacji dzieła René Magritte’a Syn człowieczy);  ćwiczenie interaktywne słowa klucze;

Bibliografia:

  • Źródło: Krystyna Janicka, Surrealizm, Warszawa 1985, s. 34.
  • Źródło: Krystyna Janicka, Surrealizm, Warszawa 1985.
  • Źródło: Erich Fromm, Zapomniany język, tłum. Katarzyna Płaza, Kraków 2011, s. 10–13.
  • Źródło: André Breton, Geneza i perspektywa nadrealizmu (1941), [w:] tegoż, Artyści o sztuce. Od van Gogha do Picassa, oprac. Elżbieta Grabska, Hanna Morawska, tłum. Zygmunt Bieńkowski, Warszawa 1963, s. 484–485.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida