W galerii sztuki

Uczeń definiuje artystę i galerię. Odróżnia galerię handlową od galerii sztuki, pracuje ze słownikiem języka polskiego, analizuje wiersz Danuty Wawiłow „Na wystawie”, opisuje obrazy, gromadzi słownictwo do opisu obrazu. Materiał można wykorzystać na lekcji plastyki w szkole podstawowej.

Bibliografia:

  • Źródło: Danuta Wawiłow, Na wystawie, [w:] tejże, Wierszykarnia, Warszawa 2003, s. 22.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida