W hesperyjskim sadzie

Materiał zawiera 6 ilustracji, 14 ćwiczeń, w tym 8 interaktywnych.

Bibliografia:

  • Źródło: Jan Parandowski, Mitologia. Wierzenia i podania Greków i Rzymian, Warszawa 1984, s. 130.
  • Źródło: Jan Kochanowski, Na lipę, [w:] tegoż, Fraszki, Pieśni i Treny, Warszawa 2005, s. 31.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida