W kręgu bogów olimpijskich. Z wizytą u Zeusa i Hery

Lekcja dotyczy „Mitologii” Jana Parandowskiego. W czasie zajęć uczeń poznaje bogów olimpijskich, ich atrybuty, miejsca kultu, pełnione przez nich funkcje, poznaje również wizerunki bogów w sztuce.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.