W muzeum

Materiał zawiera 7 ilustracji, 17 ćwiczeń, w tym 6 interaktywnych.

Bibliografia:

  • Źródło: Wisława Szymborska, Muzeum, [w:] tejże, Poezje, Warszawa 1977, s. 58.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida