W obronie ojczyzny

Scenariusz lekcji, w trakcie której uczniowie zapoznają się z pamiątkami II wojny światowej. Porządkują zdania zgodnie z przebiegiem akcji. Dodają i odejmują pełne dziesiątki w zakresie od 0 do 200. Odwiedzają miejsce pamięci narodowej. Piszą ze słuchu wyrazy z "ó" i "u".

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.