W odpowiedzi na ogłoszenie, czyli redagujemy list motywacyjny

Materiały edukacyjne, które poruszają temat znaczenia świadomości swoich mocnych i słabych stron, a także potrzeby samorozwoju. Zestaw zawiera scenariusz zajęć, ćwiczenie interaktywne „Znajdź mocne strony” oraz dwie karty pracy.