W poszukiwaniu przyczyn i skutków (część I)

Materiały edukacyjne kształtujące umiejętność przewidywania skutków własnych działań i zachowań. Zestaw zawiera scenariusz zajęć, nagranie dźwiękowe: słuchowisko „A więc wojna!” oraz dwie karty pracy.