Walka na czyny czy tylko na słowa – spór młodych ze starymi w „Odzie do młodości” A. Mickiewicza

Szkoła podstawowa IV-VIII
Kategorie
Język polski
Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Język polski
Udostępnij

Lekcja dotyczy sporu pokoleniowego na przykładzie „Ody do młodości”. Refleksja nad użytym gatunkiem, analiza stanowisk zawartych w utworze oraz rozmowa nad wymiarem tej walki otwiera drogę do myślenia o uniwersalnym znaczeniu tego utworu.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.