Ważne wydarzenia historyczne w malarstwie polskim cz. 2