We know a lot of animals!

Szkoła podstawowa
Język obcy nowożytny
Udostępnij

Scenariusz lekcji języka angielskiego dla klas IV, V lub VI szkoły podstawowej. Uczniowie utrwalają słownictwo związane ze zwierzętami.

Materiał niezgodny z wytycznymi WCAG i nieprzystosowany do pracy online.