Węgiel i jego związki z wodorem – podsumowanie

Materiał zawiera starter, w którym znajduje się wprowadzenie do tematyki lekcji.

Lekcja składa się z następujących sekcji:

 • tekstu głównego, zawierającego segmenty
  • „Skąd wziął się podział na chemię organiczną i nieorganiczną?”;
  • „Węglowodory - podział”;
  • „Właściwości fizyczne węglowodorów”;
  • „Spalanie węglowodorów”;
  • „Reakcje addycji (przyłączania)”;
  • „W jaki sposób odróżnić węglowodory nasycone od nienasyconych?”;
  • „Reakcja polimeryzacji”;
  • „Zastosowanie węglowodorów”;
 • podsumowania;
 • słownika;
 • ćwiczeń;
 • projektu badawczego;
 • testu.

Ponadto materiał obejmuje 12 ilustracji, cztery mapy myśli, pięć poleceń w ramach tekstu głównego, porządkujących na bieżąco informacje, oraz osiem ćwiczeń interaktywnych sprawdzających zdobyte wiadomości.

Słownik pojęć posiada wyjaśnienia terminów „kwas”, „kwas tlenowy”, „wzór strukturalny”, „tlenki kwasotwórcze” oraz „wzór rzeczywisty”.

Aktualizacja tekstu: Daria Kiszkowiak

Opracowanie i multimedia: Tomorrow Sp. z o.o., GroMar Sp. z o. o.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida