What time do you get up? The Present Simple Tense

Scenariusz lekcji języka angielskiego, w trakcie której uczniowie poznają strukturę i użycie czasu na podstawie czytanki (dialogu). Struktura czasu zostaje przedstawiona na tablicy przez nauczyciela (uczniowie pomagają). Uczestnicy zajęć uczą się także wyrażeń związanych z rutynowymi, codziennymi czynnościami. Wprowadzony materiał ćwiczą ustnie i pisemnie – m. in. zadają pytania na podstawie czytanki, wykonują ćwiczenia. Na zakończenie zajęć uczniowie utrwalają strukturę czasu zabawą w głuchy telefon.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida