Wiara czyni cuda. Sekrety legendy „Chrystus cudowny u Fary”

Scenariusz lekcji poświęconej omówieniu legendy i doskonaleniu umiejętności analizy tekstu literackiego, wyodrębnianiu elementów świata przedstawionego. Uczniowie odkrywają znaczenie zjawisk niezwykłych i ustalają, na czym polega opisany w legendzie cud.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida