Wielkie katedry gotyku francuskiego

W trakcie zajęć nauczyciel przeprowadza mini wykład na temat warunków rozwoju sztuki w okresie gotyku. Prezentuje cechy gotyku francuskiego i katedry z tego okresu. Zapoznaje uczniów z takimi pojęciami jak: nawa główna, nawa boczna, przypora, ambit, transept, wieniec kaplic, sklepienie, wieża, system wiązany, łuk przyporowy, fiala. Zestaw zawiera film na temat działania konstrukcji przyporowej w budowlach gotyckich oraz interaktywne narzędzie do przyporządkowania planom budowli gotyckich, miasta, w którym się znajdują.

 

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.